A+ R A-

Za zdrav način života (Iz recenzije Mirka Zlokića)

E-mail Ispis PDF

          Iako Stanić po vokaciji nije znanstvenik, niti autor iza koga stoje poznata djela, ovaj ga rad svrstava među one pisce koji pokušavaju djelovati sa stručno-teorijskih pozicija u promišljanju tema i dilema modernoga društva i vremena. Vidi se to po odabiru naslova uvrštenih u ovu knjigu, kao i po načinu ekspliciranja određenih područja koja se nalaze u optici njegovog književnog i stručno-teorijskog promatranja.

         Veći dio knjige bavi se graničnim ljudskim aktivnostima koje se kreću u rasponu od pozitivnog ka negativnom i obrnuto. Na toj skali raspoređeno je sve što zaokuplja čovjeka kao najsavršenije živo biće na našem planetu, bilo da je riječ o prirodnim i društvenim fenomenima ili pojavama i pojmovima sa kojima se svakodnevno susrećemo. Sve se to odvija i događa u pozitivnom ili negativnom obliku i kontekstu, kao racio ili kao njegova negacija.

                                                                                                      Mirko Zlokić

Dodaj komentar


Sigurnosni kod Osvježi